Översättning

Översättningar gjorda av Anna Petronella Foultier (fd Fredlund)

Filosofiska essäer & litteratur

Jag har översatt romaner av bland andra Virginie Despentes, Milan Kundera, Nadia Owusu och Amin Zaoui, samt en rad essäer av tänkare som Theodor W. Adorno, Simone de Beauvoir, Hélène Cixous, Jacques Derrida, Michel Foucault, René Girard, Julia Kristeva, Milan Kundera, Maurice Merleau-Ponty, Pierre Nora, Naomi Oreskes, Paul Virilio och många andra. Jag har redigerat två antologier med mina översättningar av Beauvoirs respektive Merleau-Pontys filosofiska essäer (2012 resp. 2004). Dessutom har jag översatt dramatikern Wajdi Mouawad till svenska och Marie Silkebergs poesi till franska.

Jag arbetar gärna med texter som utmanar tänkandet och fantasin, och som med sina stilistiska och litterära kvaliteter öppnar ett språk mot ett annat.

Listade översättningar

Böcker

Nadia Owusu, Efterskalv (orig. Aftershocks), Nirstedt/Litteratur, Stockholm, 2021 (351 s.).

Naomi Oreskes, Varför ska man lita på vetenskapen? (orig. Why Trust Science?), Thales förlag, Stockholm, 2021 (173 s.).

Theodor W. Adorno, Den nya högerradikalismen (orig. Aspekte des neuen Rechtsradikalismus), Nirstedt/Litteratur, Stockholm, 2020 (112 s.).

Agnès Martin-Lugand, Lyckliga människor läser och dricker kaffe (orig. Les Gens heureux lisent et boivent du café), Forum, Stockholm, 2016 (190 s.).

Milan Kundera, Obetydlighetens högtid (orig. La Fête de l’insignifiance, Paris: Gallimard, 2013), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2015 (133 s.).

Milan Kundera, Ett möte, essäer (orig. Une rencontre, Gallimard, Paris, 2009), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2013 (208 s.).

Simone de Beauvoir, Brigitte Bardot och Lolitasyndromet: essäer (nio essäer i urval och med efterord samt noter av översättaren), Modernista, Stockholm 2012 (265 s.).

Virginie Despentes, Apokalyps Baby, roman (orig. Apocalypse Bébé, Grasset, Paris 2010), Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2012 (272 s.).

Maurice Merleau-Ponty, Lovtal till filosofin: essäer i urval (Merleau-Pontys åtta viktigaste essäer, i urval och med förord samt noter av översättaren), Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004 (350 s.).

Amin Zaoui, Kvinnoväktarna, roman (orig. Haras de femmes, Serpent à Plumes, Paris, 2001), med ordförklaringar av översättaren, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2002 (188 s.).

Filosofiska och litterära essäer, poesi och dramatik 

Essäer av Hélène Cixous, Jacques Derrida, Jean Fautrier, Michel Foucault, René Girard Maurice Halbwachs, Luce Irigaray, Julia Kristeva, André Lepecki, Pierre Nora, René Thom, Paul Virilio med flera, dramatik av Wajdi Mouawad samt ett urval av Marie Silkebergs dikter till franska.